Νέα

Νέα

03 October, 2022

Πλασματική αποδοχή κληρονομιάς

Ο κληρονόμος, μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποκτά την κληρονομιά είτε με διαθήκη, είτε με την εξ αδιαθέτου διαδοχή. Ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από τότε που ο κληρονομούμενος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής. Η […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27 April, 2022

Επαγγελματικά ενοίκια:Πλαφόν 3% στις αυξήσεις

Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στο πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις. Με την τροπολογία αυτή επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 η αναπροσαρμογή του μισθώματος σε 3%,το μέγιστο δυνατό, σε σχέση πάντα με το μίσθωμα του έτους 2021, για όλες τις εμπορικές και επαγγελματικές […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 February, 2022

Διαγραφή και Ρύθμιση Οφειλών

Στις μεγάλες επιτυχίες της δικηγορικής μας εταιρείας στις υποθέσεις του Ν. 3869/2010 ήρθαν να προστεθούν δύο (2) αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, με τις οποίες ρυθμίστηκε με πολύ ευνοϊκούς όρους η οφειλή των εντολέων μας προς τις πιστώτριες Τράπεζες, διαγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 35/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από το […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγραφή προστίμου άσκοπης μετακίνησης, το οποίο επιβλήθηκε για λόγους που δεν αναφέρονται στην αιτιολογία της πράξης

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενου για τη διαγραφή προστίμου 300 € που επιβλήθηκε εις βάρος του, από το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Εύβοιας, με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης, κατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

25 January, 2021

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ-5ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι πολίτες να λαμβάνουν από τις αρμόδιες Αρχές ειδοποιήσεις με καταλογισμούς οφειλών από τέλη κυκλοφορίας παλαιών ετών , οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεξόφλητες . Οι παλαιές αυτές οφειλές μπορεί να ανάγονται σε 10 ή περισσότερα χρόνια πριν τη σχετική ειδοποίηση . Στην περίπτωση δε που οι πολίτες έχουν καταβάλλει τα τέλη […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 January, 2021

Kαταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Είναι καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών – ευαίσθητων δεδομένων υγείας εργαζομένου, όπως είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών για την απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας προς ναυτολόγηση και γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ειδική έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (εν προκειμένω του εργαζομένου). Με την με […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

07 January, 2021

Το σεξ χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό.

Το σεξ χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό. Μπορεί ο ως άνω ορισμός του βιασμού να φαίνεται λογικός, ακόμα και αυτονόητος, στην πραγματικότητα όμως μόλις 12 από τις ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνουν αντίστοιχο ορισμό του βιασμού στην νομοθεσία τους, με την Δανία να αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στον κατάλογο. Η σύνδεση της συνουσίας με την συναίνεση και […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

02 November, 2020

THE “NON-DOM” REGIME IN THE GREEK TAX LAW 4646/2019

According to the Income Tax Code, as amended by Law 4646/2019, “High Net Worth Individuals” (HNWI) are provided with significant incentives for the transfer of tax The alternative tax regime (non-dom) dictates that the investor will pay a fixed tax of one hundred thousand (100,000) euros / per tax year, regardless of the total income […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20 October, 2020

Συνεπιμέλεια: Ίσα δικαιώματα των γονέων ως προς την ανατροφή των ανήλικων τέκνων

Το έτος 2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης ψήφισε υπέρ του δικαιώματος των πατεράδων στην κοινή επιμέλεια ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των τέκνων τους ενώ παράλληλα καλεί τα κράτη – μέλη να τροποποιήσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο βάσει της αρχής της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το διαζύγιο. Η Ελλάδα παρά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29 September, 2020

Εισαγγελία Αρείου Πάγου για «κίνημα κατά της μάσκας»

O Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Βασίλειοςς Πλιώτας, ζητάει την προσοχή των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας για την προστασία του πολίτη, και την τήρηση της νομιμότητας αναφορικά με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19. Εισαγγελία Αρείου Πάγου εγκύκλιος 16/2020 Τήρηση της νομιμότητας και προστασία των πολιτών αναφορικά με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19 Αθήνα, […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

09 September, 2020

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον δεν επιθυμεί πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του εάν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26 August, 2020

ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Με αφορμή την πανδημία που ενέσκηψε αλλά και των ευεργετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν για την προστασία των μισθωτών επαγγελματικής στέγης ας δούμε συνοπτικά το πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές μισθώσεις στην ελληνική έννομη τάξη , τόσο αυτές που συνάφθηκαν πριν την δημοσίευση του Ν. 4242/2014 όσο και αυτές που συνάφθηκαν μετά τη σύναψη του ως […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18 June, 2020

Ηλεκτρονική Υπογραφή

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης των περισσότερων υπηρεσιών και συναλλαγών, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας που δημιούργησε ο κορωνουιός, τέθηκε και το ζήτημα της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, το οποίο πραγματοποιούταν μόνο μέσω της φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα π.χ. δικηγόροι. Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.3 του […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10 June, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον πολύ πρόσφατο με αριθμό 4690/2020 νόμο (άρθρο 31) (ΦΕΚ Α’104/30-5-2020), που κύρωσε την από 13-4-2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α’ 84) και την από 1.5.2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

07 May, 2020

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 1739/06-05-2020) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους. Άρθρο πρώτο Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04 May, 2020

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ). Αναλυτικά τα μέτρα ανά είδος επιχείρησης και τα πρόστιμα ανά παράβαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τα άρθρα της απόφασης : Άρθρο 1 Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων Άρθρο 2 Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις Άρθρο 3 Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 April, 2020

Ενδοοικογενειακή Βία την εποχή του COVID-19

Η βία μεταξύ συντρόφων, συζύγων, των γονέων προς τα παιδιά τους, των παιδιών προς τους υπερήλικες ή ανάπηρους γονείς τους, δεν είναι μόνο ηθικά αποκρουστική και μεμπτή αλλά και νομικά απαγορευμένη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι υπάρχει ένα πλήρες νομικό πλαίσιο προστασίας για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο μπορούν να καταφύγουν προκειμένου να προστατευτούν. […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

14 April, 2020

Δίδακτρα ιδιωτικής εκπαίδευσης εν μέσω Κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 14199/249 (ΦΕΚ Β’ 1217/8-4-2020), η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν χρεώνονται μη παρεχόμενες υπηρεσίες (μεταφοράς, σίτισης, απογευματινές δραστηριότητες) για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ, εναπόκειται στις […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10 April, 2020

Παράταση υποβολής δηλώσεων για τα «αδήλωτα» τετραγωνικά

Προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019 που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ανέπτυξαν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αναφέρεται σε μια ακόμη διαλειτουργικότητα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 April, 2020

Τηλεργασία: η «νέα» μορφή ευέλικτης απασχόλησης, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Mε τον όρο «τηλεργασία» (teleworking) νοείται η εργασία που πραγματοποιείται από μία μονάδα (πρόσωπο ή ομάδα) που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση και της οποίας η δραστηριότητα απαιτεί την έντονη χρησιμοποίηση τηλεπικοινωνιακών μέσων. Η τηλεργασία, λοιπόν είναι μια μορφή εργασίας που εξυπηρετεί, όχι μόνο τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30 March, 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI

Δημοσιεύτηκε στις 19-03-2020, ο νόμος 4679/2020, ο οποίος αντικαθιστά τον προ ισχύσαντα νόμο και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο. Ειδικότερα, ο νέος νόμος, έχει εφαρμογή στα εθνικά σήματα, δηλαδή στα δικαιώματα επί σημάτων που απονέμονται από την Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια και στις διεθνείς καταχωρίσεις σημάτων που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 March, 2020

Κάμερες στους χώρους των Νοσοκομείων και COVID-19: νόμιμη η εγκατάστασή τους ή όχι;

Δεδομένης της πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας εξαιτίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα ή μη πρακτικών που εφαρμόζονται για τις ανάγκες αντιμετώπισής του. ‘Ενα από αυτά τα ζητήματα αφορά στην εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης είτε στους θαλάμους αρνητικής πίεσης των Πνευμονολογικών Κλινικών για να είναι δυνατή […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

17 March, 2020

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Το κατά πόσο μπορεί η εξάπλωση του Κορωνοϊού να θεωρηθεί ως λόγος ανωτέρας βίας που εμποδίζει ή αναστέλλει την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ερμηνείας ανάλογα με τις ειδικές – κάθε φορά – περιστάσεις. Αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ανωτέρας βίας, ουδεμία αμφισβήτηση συντρέχει, καθόσον ήδη έχει διευκρινιστεί ότι η έννοια αυτή προϋποθέτει […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12 March, 2020

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με όλα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τα άρθρα που αφορούν άμεσα τους πολίτες είναι: Άρθρο 1 :Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις Άρθρο 2 :Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων Άρθρο 3 :Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Άρθρο […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

11 March, 2020

ΠΚ άρθρο 285 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης με Επιβολή Προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης. Η τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος επέχει θέση επίδοσης αυτής.

ΔΠΑ 15223/2019, 19ο Τμήμα Στην προκειμένη περίπτωση, με τις … εκθέσεις βεβαιώθηκαν, εις βάρος του προσφεύγοντος, από όργανα αφενός του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας ή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και αφετέρου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων παραβάσεις λόγω παράνομης στάθμευσης των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων του, με αριθμούς κυκλοφορίας … Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 February, 2020

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ-Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Το ζήτημα των κοινοχρήστων αποτελεί όλο και συχνότερο πρόβλημα στα πλαίσια της κοινής συμβίωσης των ενοίκων ή ιδιοκτητών, δυσχεραίνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Πολύ περισσότερο δε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην συντήρηση των πολυκατοικιών, στην θέρμανση των σπιτιών κ.ο.κ. επιδρώντας άμεσα και στην υγεία των ανθρώπων. Στο επίπεδο της πρόληψης υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30 January, 2020

Επικείμενες εξελίξεις με το «νέο» ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει δοθεί για διαβούλευση έως την 7η Φεβρουαρίου 2020

Κύριος ρόλος ενός συνταξιοδοτικού συστήματος είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότησή του. Τούτο επιβάλλεται ενόψει και του ανταποδοτικού χαρακτήρα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Σημειωτέον δε ότι το εν λόγω σύστημα ερείδεται πάνω σε δύο πυλώνες: Α. Την εθνική σύνταξη, η οποία είναι υποχρεωτική και το ποσό της οποίας εξαρτάται από τις […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 January, 2020

GPS στα εταιρικά αυτοκίνητα: Είναι νόμιμη η λειτουργία τους;

Πότε μια επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί gps; Πότε ο σκοπός που επιδιώκει ο εργοδότης δεν θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων; Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που δύνανται να τοποθετούν gps στα εταιρικά αυτοκίνητα · Επιτρέπεται η χρήση gps για παρακολούθηση της μεταφοράς ατόμων ή αγαθών ή της βελτίωσης της διανομής […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

14 October, 2019

GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Βάσει του Ν. 4624/2019 λήφθηκαν μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να συμμορφωθεί με την σχετική νομοθεσία, ειδάλλως τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και το 4% του ετησίου παγκόσμιου κύκλου […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04 September, 2019

Κατάργηση ορίου ηλικίας σε αγγελίες πρόσληψης προσωπικού

Με αφορµή συγκεκριµένη αναφορά, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι στην ιστοσελίδα µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων καφεστίασης, στο σύνολο των αναρτηµένων αγγελιών αναζήτησης υπαλλήλων τίθεται ανώτατο και κατώτατο ηλικιακό όριο, µεταξύ 20-35 ετών, ως κριτήριο πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, αποκλείονται αυτοδικαίως υποψήφιοι µεγαλύτερης ή µικρότερης ηλικίας, χωρίς να είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα επιτυχία της εταιρίας μας η Υπ Αριθμ 560/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου(Διαδικασία Εργατικών Περιουσιακών Διαφορών)-Εργατικό Ατύχημα

Έπειτα από αγωγή τεχνικού αρτοποιού ζαχαροπλαστικής σε βάρος του εργοδότη του για εργατικό ατύχημα, συνεπεία του οποίου υπέστη σοβαρή βλάβη στο δεξί του χέρι , κατά την εκτέλεση εργασίας καθαρισμού του ευρισκόμενου στο χώρο του παρασκευαστηρίου του αρτοποιείου ζυγοκοπτικού μηχανήματος (μηχάνημα κοπής ζύμης), εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση. Η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ