Αγοραπωλησίες ακινήτων και μισθώσεις

Αγοραπωλησίες ακινήτων και μισθώσεις

Η δικηγορική εταιρεία Κατερίνα Μαρίνη & Συνεργάτες διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των αγοραπωλησιών και μισθώσεων ακινήτων πάσης φύσεως παρέχοντας συμβουλές και εκπροσωπώντας σημαντικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ανάπτυξης RealEstate και διαχείρισης ακινήτων τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εντάσσονται ενδεικτικά:

  • Η διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων στα κατά περίπτωση αρμόδια υποθηκοφυλακεία – κτηματολόγια, η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων
  • Μεταβιβάσεις/αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων.
  • Ζητήματα χρησικτησίας
  • Διεκδικητικές αγωγές και αγωγές διανομής
  • Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου
  • Μισθωτικές διαφορές, καταγγελίες μισθωτικών συμβάσεων, μειώσεις μισθωμάτων.
  • Ζητήματα επαγγελματικών μισθώσεων