Uncategorized @el

Uncategorized @el

09 September, 2020

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον δεν επιθυμεί πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του εάν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26 August, 2020

ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Με αφορμή την πανδημία που ενέσκηψε αλλά και των ευεργετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν για την προστασία των μισθωτών επαγγελματικής στέγης ας δούμε συνοπτικά το πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές μισθώσεις στην ελληνική έννομη τάξη , τόσο αυτές που συνάφθηκαν πριν την δημοσίευση του Ν. 4242/2014 όσο και αυτές που συνάφθηκαν μετά τη σύναψη του ως […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18 June, 2020

Ηλεκτρονική Υπογραφή

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης των περισσότερων υπηρεσιών και συναλλαγών, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας που δημιούργησε ο κορωνουιός, τέθηκε και το ζήτημα της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, το οποίο πραγματοποιούταν μόνο μέσω της φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα π.χ. δικηγόροι. Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.3 του […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10 June, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον πολύ πρόσφατο με αριθμό 4690/2020 νόμο (άρθρο 31) (ΦΕΚ Α’104/30-5-2020), που κύρωσε την από 13-4-2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α’ 84) και την από 1.5.2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

07 May, 2020

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 1739/06-05-2020) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους. Άρθρο πρώτο Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04 May, 2020

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ). Αναλυτικά τα μέτρα ανά είδος επιχείρησης και τα πρόστιμα ανά παράβαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τα άρθρα της απόφασης : Άρθρο 1 Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων Άρθρο 2 Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις Άρθρο 3 Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 April, 2020

Ενδοοικογενειακή Βία την εποχή του COVID-19

Η βία μεταξύ συντρόφων, συζύγων, των γονέων προς τα παιδιά τους, των παιδιών προς τους υπερήλικες ή ανάπηρους γονείς τους, δεν είναι μόνο ηθικά αποκρουστική και μεμπτή αλλά και νομικά απαγορευμένη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι υπάρχει ένα πλήρες νομικό πλαίσιο προστασίας για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο μπορούν να καταφύγουν προκειμένου να προστατευτούν. […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

14 April, 2020

Δίδακτρα ιδιωτικής εκπαίδευσης εν μέσω Κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 14199/249 (ΦΕΚ Β’ 1217/8-4-2020), η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν χρεώνονται μη παρεχόμενες υπηρεσίες (μεταφοράς, σίτισης, απογευματινές δραστηριότητες) για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ, εναπόκειται στις […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10 April, 2020

Παράταση υποβολής δηλώσεων για τα «αδήλωτα» τετραγωνικά

Προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019 που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ανέπτυξαν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αναφέρεται σε μια ακόμη διαλειτουργικότητα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 April, 2020

Τηλεργασία: η «νέα» μορφή ευέλικτης απασχόλησης, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Mε τον όρο «τηλεργασία» (teleworking) νοείται η εργασία που πραγματοποιείται από μία μονάδα (πρόσωπο ή ομάδα) που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση και της οποίας η δραστηριότητα απαιτεί την έντονη χρησιμοποίηση τηλεπικοινωνιακών μέσων. Η τηλεργασία, λοιπόν είναι μια μορφή εργασίας που εξυπηρετεί, όχι μόνο τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ