Ιστορικό – Φιλοσοφία

Ιστορικό – Φιλοσοφία

Η δικηγορική εταιρεία ΚΜD Law και Συνεργάτες, διανύει το 20ο έτος λειτουργίας της και αποτελεί μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη νομική εταιρεία, μετρώντας πάνω από 5.000 επιτυχημένες υποθέσεις. Η ΚΜD Law Firm ιδρύθηκε το 2004 και έχει επεκταθεί ουσιαστικά ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για την κάλυψη όλων των προσωπικών και επιχειρηματικών αναγκών των πελατών της.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας μια σταθερή ανοδική πορεία και ύστερα από πολλή εργασία αλλά και αγάπη για το επάγγελμα, η KMD Law Firm ανέπτυξε μια ισχυρή ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της.

Στελεχωμένη από δικηγόρους υψηλού επιπέδου, με πολυετή εμπειρία που ξεχωρίζουν τόσο για την επιστημονική τους κατάρτιση όσο και για την επαγγελματική τους συνείδηση, διασφαλίζει τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα των υποθέσεών σας.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε μια στοχευμένη πελατοκεντρική προσέγγιση, καλλιεργώντας προσωπική επαφή με την πελατειακή μας βάση εστιάζοντας στη μέγιστη δυνατή ποιότητα.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε άμεσα, αποτελεσματικά και ποιοτικά ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσφέροντας πλήρη νομική πρόληψη και κάλυψη, καλλιεργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Στην KMD Law Firm έχουμε δεσμευτεί για την υψηλότερη αποτελεσματικότητα των υποθέσεών σας, διαθέτοντας δικηγόρους και συνεργάτες με πολυετή εμπειρία υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πελατών μας.