Νέα

Νέα

Νέο πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια

10 October, 2023

 

𝜨έ𝝄 𝝅𝝀𝜶ί𝝈𝜾𝝄 𝜺𝝉𝝄𝜾𝝁ά𝜻𝜺𝜾 𝝉𝝄 𝝊𝝅𝝄𝝊𝝆𝜸𝜺ί𝝄 𝜠𝜽𝝂𝜾𝜿ής 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁ί𝜶ς 𝜿𝜶𝜾 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ώ𝝂 𝜸𝜾𝜶 ό𝝈𝝄𝝊ς έ𝝌𝝄𝝊𝝂 𝜿ό𝜿𝜿𝜾𝝂𝜶 𝜹ά𝝂𝜺𝜾𝜶 𝜿𝜶𝜾 έ𝝌𝝄𝝊𝝂 𝝅𝜺𝝆ά𝝈𝜺𝜾 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆𝒓𝒔.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αυτόν τον μήνα και με τις διατάξεις του επιδιώκεται να μπει τάξη στις εταιρείες διαχείρισης ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν στους δανειολήπτες αλλά και τη διαφάνεια.
Δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχουν κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει στους servicers. Τα δάνεια αυτά μετά απο αναχρηματοδότηση (εταιρείες παροχής πιστώσεων) και κούρεμα, θα πρασινίζουν έτσι ώστε οι δανειολήπτες να κάνουν μία νέα αρχή αποπληρώνοντας τις οφειλές με μια καινούργια σχέση με τις εταιρείες παροχής πιστώσεων.