Διοικητικό – Φορολογικό δίκαιο

Διοικητικό – Φορολογικό δίκαιο

Διοικητικό δίκαιο

H δημιουργία έννομων σχέσεων στις οποίες είναι εμπλεκόμενο το δημόσιο είτε σε συμβατικό επίπεδο είτε σε επίπεδο μονομερούς επιβολής κανόνων δικαίου με ενάσκηση δημόσιας εξουσίας δημιουργεί ένα τεράστιο πεδίο δράσης των διοικητικών οργάνων. Αυτό με τη σειρά του, ενόψει ιδίως και της εφαρμοστικής μνημονιακής νομοθεσίας πυροδοτεί μια σωρεία δικαστικών υποθέσεων που αναφύονται από την πλημμελή δράση του δημοσίου, η οποία θίγει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα πολιτών.

Η KMD Law Firm προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό γνώσεων και εμπειριών σε όλες τις πτυχές του δημοσίου δικαίου, στις συνταγματικές αρχές καθώς και στις διοικητικές διαδικασίες.Το κράτος δικαίου εντός των κρατών και μεταξύ των εθνών έχει σημαντικές επιπτώσεις στις έννομες σχέσεις ιδιωτών και κράτους ή νομικών μορφωμάτων που καλύπτονται από τον μανδύα του. Είτε η εταιρεία σας επηρεάζεται από έννομες σχέσεις δημοσίου δικαίου είτε ως ιδιώτης αντιμετωπίζετε πλημμέλειες στη δράση του δημοσίου, οι οποίες θίγουν έννομα συμφέροντά σας, η KMD Law Firm διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων δημοσιολόγων που προσφέρει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε θέματα δημοσίου δικαίου. Είμαστε εξοπλισμένοι για να συμβουλεύουμε τόσο  τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παγκόσμιο σταυροδρόμι στο διεθνές εμπόριο όσο και τους ιδιώτες που ασχολούνται με το εγχώριο εμπόριο, το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση ιδιωτών ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων με προσφυγές (απλές /ειδικές /ενδικοφανείς) και ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων με αγωγές κατά του δημοσίου, προσφυγές ουσίας ή αιτήσεις ακύρωσης όταν από τη μονομερή ή συμβατική δράση της διοίκησης θίγονται συνταγματικώς προστατευόμενα δικαιώματα ιδιωτών.

Φορολογικό δίκαιο

Στον περίπλοκο κόσμο του Φορολογικού δικαίου, σας διευκολύνουμε προς την κατεύθυνση της εύρεσης της καλύτερης επιλογής  φορολογικού σχεδιασμού είτε για εσάς είτε για την επιχείρησή σας.

Άλλωστε, το φορολογικό δίκαιο συνιστά έναν από τους επιμέρους κλάδους του διοικητικού δικαίου και αφορά συγκεκριμένα τις αναφυόμενες διαφορές ουσίας που ανακύπτουν κατά την διαδικασία επιβολής και είσπραξης του φόρου ή προστίμου. Οι πολίτες διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους ένα ευρύ φάσμα προστατευτικών ενδίκων βοηθημάτων και ιδίως την προσφυγή ουσίας και σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας την αίτηση αναστολής ώστε να επιτύχουν την μη είπραξη του φόρου ή του προστίμου έως ότου εκδικασθεί η κύρια υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Επίσης, στο στάδιο της εκτέλεσης παρέχεται η δυνατότητα για ανακοπή και αίτηση αναστολής, ώστε να διακριβωθεί έστω και καθυστερημένα η παρανομία της επιβολής του φόρου ή και προστίμου και ο περιορισμός αυτού στο προσήκον μέτρο ή ακόμη και η ολοσχερής ακύρωση της επιβολής του. Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει με επιτυχία την εκπροσώπηση φυσικών προσώπων ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων προκειμένου να τους παράσχει ολοκληρωμένη προστασία έναντι των οργάνων της φορολογικής διοίκησης.

Στην KMD Law Firm, η αξία μας προέρχεται από το να βλέπουμε τις υποθέσεις σας σαν να είναι δικές μας και συνεργαζόμαστε μαζί σας κάθε βήμα. Μαζί, θα αναπτύξουμε και θα υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που θα βασίζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας – ένα που θα εντοπίζει προοδευτικά δημιουργικές και ολοκληρωμένες  φορολογικές λύσεις. Όταν χρειάζεστε την KMD Law Firm για φορολογικές υπηρεσίες, συνεργάζεστε με μια διεπιστημονική ομάδα που καταλαβαίνει πώς ο φορολογικός  νόμος συμπλέει με άλλους τομείς της νομικής επιστήμης, όπως με την ακίνητη περιουσία και δικαστικές διαφορές ή εταιρικά σχήματα. Η λύση στο φορολογικό σας ζήτημα  σχεδιάζεται  από μια συμπαγή ομάδα δικηγόρων με χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Οι ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες της KMD Law Firm περιλαμβάνουν την εμπειρία σε θέματα που αφορούν άτομα και ιδιωτικές εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες και άλλα.