Νέα

Νέα

Δίδακτρα ιδιωτικής εκπαίδευσης εν μέσω Κορωνοϊού

14 April, 2020

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 14199/249 (ΦΕΚ Β’ 1217/8-4-2020), η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν χρεώνονται μη παρεχόμενες υπηρεσίες (μεταφοράς, σίτισης, απογευματινές δραστηριότητες) για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ, εναπόκειται στις επιχειρήσεις και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας για το χρονικό διάστημα κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω προβλέψεις έρχονται ως επιβεβλημένη μέριμνα της Πολιτείας, καθότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο προβληματισμός πολλών γονέων, αναφορικά με τα προσυμφωνημένα (πολλές φορές ήδη προκαταβεβλημένα) δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία, στα φροντιστήρια και στους παιδικούς σταθμούς της Χώρας μας παρά την απαγόρευση της λειτουργίας τους. Μάλιστα, εντός του πλαισίου των έκτακτων, «μη κανονικών» συνθηκών, στο οποίο έχουμε εισέλθει, τίθενται εύλογα ερωτήματα, καθότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (σχολεία και φροντιστήρια) στην πλειονότητά τους, αντιτείνουν τεχνικές σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας. Πρόβλημα υφίσταται, επίσης, και για τα κόμιστρα εκπαιδευτικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ομίλων αλλά και των σχολικών αυτοκινήτων που προπληρώνονται στην αρχή της χρονιάς. Ταυτόχρονα υφίσταται τεράστιο πρόβλημα και με τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι δεν παρέχουν τηλεκπαίδευση.

Η κρίση του κορωνοϊού δεν πρέπει να δημιουργήσει νέες αντιδικίες. Είναι λογικό ότι αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί πρέπει να λυθούν χωρίς την προσφυγή στα δικαστήρια και να υπάρξουν περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες να λύσουν το πρόβλημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία είναι ξεκάθαρη.