Νέα

Νέα

𝝟𝝰𝞃𝝰𝞃έ𝝷𝝶𝝹𝝴 𝞃𝝾 𝞂𝞆έ𝝳𝝸𝝾 𝝼ό𝝻𝝾𝞄 𝞃𝝾𝞄 𝝪𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾𝞄 𝝩𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝻𝝴 𝝷έ𝝻𝝰: «𝝙𝝸𝝰𝞃ά𝝽𝝴𝝸ς 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝴𝝼ί𝞂𝞆𝞄𝞂𝝶 𝞃𝝶ς 𝝱𝝸ώ𝞂𝝸𝝻𝝶ς 𝞃𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝞃𝝸𝝹ής 𝝰𝝼ά𝝿𝞃𝞄𝝽𝝶ς».

20 October, 2023
𝝟𝝰𝞃𝝰𝞃έ𝝷𝝶𝝹𝝴 𝞃𝝾 𝞂𝞆έ𝝳𝝸𝝾 𝝼ό𝝻𝝾𝞄 𝞃𝝾𝞄 𝝪𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾𝞄 𝝩𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝻𝝴 𝝷έ𝝻𝝰: «𝝙𝝸𝝰𝞃ά𝝽𝝴𝝸ς 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝴𝝼ί𝞂𝞆𝞄𝞂𝝶 𝞃𝝶ς 𝝱𝝸ώ𝞂𝝸𝝻𝝶ς 𝞃𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝞃𝝸𝝹ής 𝝰𝝼ά𝝿𝞃𝞄𝝽𝝶ς».
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως μέσω λήψης υπόψη των αναγκών των κατά τόπους περιφερειών, καθώς και της προώθησης του οινοτουρισμού και επιστημονικής παρακολούθησης των εξελίξεων τουριστικό τομέα. Περαιτέρω, με το άνω νομοσχέδιο επιδιώκεται η αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του Υπουργείου Τουρισμού.
www.kmdlaw.gr
Διαβάστε το Νομοσχέδιο εδώ
#kmdlawfirm #kmd #kmdteam