Νέα

Νέα

Διαγραφή και Ρύθμιση Οφειλών

23 February, 2022

Στις μεγάλες επιτυχίες της δικηγορικής μας εταιρείας στις υποθέσεις του Ν. 3869/2010 ήρθαν να προστεθούν δύο (2) αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, με τις οποίες ρυθμίστηκε με πολύ ευνοϊκούς όρους η οφειλή των εντολέων μας προς τις πιστώτριες Τράπεζες, διαγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 35/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από το συνολικό χρέος της εντολέως μας, ποσού 55.000,00 Ευρώ, διεγράφη το ποσό των 51.280,00 Ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 3.720,00 Ευρώ θα το καταβάλλει σε 120 μηνιαίες δόσεις. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμόν 44/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από το συνολικό χρέος του εντολέως μας, ποσού 25.040,52 Ευρώ, διεγράφη το ποσό των 20.330,52 Ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 4.710,00 Ευρώ θα το καταβάλλει σε 60 μηνιαίες δόσεις.