Νέα

Νέα

Κάμερες στους χώρους των Νοσοκομείων και COVID-19: νόμιμη η εγκατάστασή τους ή όχι;

23 March, 2020

Δεδομένης της πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας εξαιτίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα ή μη πρακτικών που εφαρμόζονται για τις ανάγκες αντιμετώπισής του. ‘Ενα από αυτά τα ζητήματα αφορά στην εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης είτε στους θαλάμους αρνητικής πίεσης των Πνευμονολογικών Κλινικών για να είναι δυνατή η επισκόπηση και παρακολούθηση των ασθενών του COVID-19 είτε σε ευρύτερους χώρους Νοσοκομείων (όπως π.χ. στους χώρους αναμονής των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, στην προαύλιο χώρο έξω από τα ΤΕΠ και στο κυλικείο) για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των ασθενών του COVID-19 και όσων ήρθαν σε επαφή μαζί τους.

Με γνωμοδότησή του ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, κ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, απαντώντας σε αιτήματα Νοσοκομείων σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης έκρινε την εφαρμογή αυτού του μέτρου παράνομη για τους κάτωθι λόγους:

Ως προς την τοποθέτηση καμερών στους θαλάμους αρνητικής πίεσης των Πνευμονολογικών Κλινικών, έκρινε ότι αφενός η ανάγκη χρήσης καμερών στους θαλάμους αρνητικής πίεσης της Πυευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου δεν τεκμηριώνεται ειδικά και, μάλιστα, από επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία έχει αποφασίσει για τους χώρους τοποθέτησης των καμερών και την εμβέλειά τους και αφετέρου δεν τεκμηριώνεται ειδικά η αναγκαιότητα και προσφορότητα της χρήσης καμερών στους θαλάμους αυτούς, σε συνδυασμό με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων ασθενών.

Ως προς την τοποθέτηση καμερών σε άλλους χώρους των Νοσοκομείων (όπως π.χ. στους χώρους αναμονής των ΤΕΠ, στον προαύλιο χώρο έξω από τα ΤΕΠ και στο κυλικείο) έκρινε ότι αυτή παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και σε εκείνες τον άρθρου 20 της Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ 1/2011, πού ορίζουν ότι: «Η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για τον σκοπό της ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημεία εισόδου κατ εξόδου, στους χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού κλπ.) όπου, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας την λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. (…)» Επίσης, ούτε σε αυτό το αίτημα τεκμηριώνεται ειδικά η αναγκαιότητα και προσφορότητα της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους του Νοσοκομείου καμερών για την ιχνηλάτηση του COVID-19, σε συνδυασμό με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων ασθενών.