Νέα

Νέα

Παραβίαση Ρολογιού της ΔΕΗ και Ρευματοκλοπή.

10 November, 2022

Η κλοπή της ενέργειας τα τελευταία χρόνια έλαβε μεγάλες διαστάσεις και αδυνατώντας να χειριστεί με άλλο τρόπο το φαινόμενο, ο ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να το περιορίσει διεξάγοντας συνεχείς ελέγχους σε όλες τις κατοικίες όπου εξετάζονται όλοι οι μετρητές και στη συνέχεια σημειώνονται ή αφαιρούνται τα ρολόγια στα οποία έχει διαπιστωθεί ή πιθανολογείται οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. σπασμένη σφραγίδα ή τζάμι, σταματημένος μετρητής, ραγισμένο τζάμι, εκδωρές και σημάδια που υποδεικνύουν προσπάθεια επέμβασης).

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με ανακοίνωση του δήλωσε ότι διώκεται ποινικά και την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση του μετρητή έχει ο κάτοχος του συμβολαίου παροχής ρεύματος, δηλαδή, κάθε καταναλωτής, με βάση το συμβόλαιο παροχής ρεύματος που έχει υπογράψει με τον προμηθευτή του, φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επέμβαση στον μετρητή του.

Στην πραγματικότητα; o ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να γνωρίζει ποιος έχει πράγματι τελέσει την ρευματοκλοπή, γι’ αυτό το λόγο καταλογίζει την ευθύνη στον τελευταίο χρήστη του ακινήτου. Συνεπεία αυτού, υπεύθυνο για τη ρευματοκλοπή μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο, το οποίο δε φέρει καμία υπαιτιότητα.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:

Η ρευματοκλοπή προβλέπεται στον Π.Κ. στη διάταξη 372 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο:

«Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». «Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.»

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, για τον κατηγορούμενο επαπειλούνται αυστηρές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

Η κλοπή Ενέργειας, βεβαιώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, όταν παρατηρείται κατά τη διενέργεια ελέγχου είτε επέμβαση στο μετρητή, με σκοπό να εμφανίζεται μικρότερη καταγραφόμενη κατανάλωση ενέργειας, είτε η παράκαμψη του μετρητή, ώστε να μην καταγράφεται καθόλου η ενέργεια που καταναλώνεται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αφαιρεί το ρολόι και το στέλνει στην τεχνική υπηρεσία για έλεγχο όπου και συντάσσεται πραγματογνωμοσύνη. Να σημειωθεί επιπλέον ότι στις περιπτώσεις αυτές η ρευματοκλοπή χαρακτηρίζεται Διαπιστωμένη, η υπηρεσία δηλαδή θεωρεί δεδομένο ότι έχει τελεστεί το έγκλημα.

Σε άλλη περίπτωση, όπως για παράδειγμα, όταν έχει αφαιρεθεί η μολυβοσφραγίδα από τον μετρητή θεωρείται πιθανολογούμενη, καθώς η υπηρεσία δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν έχει τελεστεί η εγκληματική πράξη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, φέρει αστικές αξιώσεις έναντι του υπαίτιου και κινεί παράλληλα και την ποινική διαδικασία, υποβάλλοντας μήνυση, η οποία συνεπάγεται την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του παραβάτη. Ο παραβάτης θα κληθεί σε εξηγήσεις, και κρίνεται αναγκαία η εκπροσώπηση από εξειδικευμένο συνήγορο υπεράσπισης να αναλάβει την σύνταξη και κατάθεση των εξηγήσεων του κατηγορουμένου ή του απολογητικού υπομνήματος του.

Μετά το πέρας, της διαδικασίας αυτής, επιδίδεται κλητήριο θέσπισμα στον παραβάτη, με το οποίο καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου Ποινικού Δικαστηρίου.

Κατά την εκδίκαση του αδικήματος της ρευματοκλοπής, συνήθως ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, δύναται κατά περίπτωση να προβληθούν λόγοι και ισχυρισμοί από τον συνήγορο υπεράσπισης που να οδηγήσουν στην αθώωση του παραβάτη και την απαλλαγή του τόσο από την κατηγορία όσο και από τα οικονομικά βάρη που καλείται να πληρώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τη Δικηγορική μας Εταιρεία ώστε να μιλήσετε να εξειδικευμένο συνεργάτη για την καλύτερη εκπροσώπηση σας.