Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Η προηγμένη προσέγγιση των υποθέσεών σας είναι ο τρόπος με τον οποίο η ΚMD Law Firm περιγράφει τις τολμηρές λύσεις που αναπτύσσουμε μαζί με τους πελάτες μας για την επίλυση των προκλήσεων. Οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν συνεχή πίεση για να επιτύχουν τη βέλτιστη ισορροπία κόστους, ποιότητας και κινδύνου κατά την επίλυση μιας διαφοράς ιδιωτικού δικαίου που τους απασχολεί. Τους βοηθούμε να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση διευρύνοντας τον προσανατολισμό μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο τόσο από επίπεδο διεθνών και κοινοτικών όσο και από επίπεδο εθνικών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων, είναι δεδομένο ότι η προσφυγή σε παραδοσιακές δικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών είναι ξεπερασμένη αφ’ ης στιγμής υφίσταται ο θεσμός της διαμεσολάβησης.

Είμαστε από τις πρώτες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα που τόλμησαν και κατάφεραν να καταστήσουν για τους πελάτες μας τη διαμεσολάβηση έναν προσιτό και άμεσο τρόπο επίλυσης διαφορών είτε για ιδιώτες είτε για εταιρείες. Εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας εγγυημένο, έγκαιρο και οικονομικά προσιτό αποτέλεσμα στις υποθέσεις τους σε σχέση με την κλασική μέθοδο προσφυγής στα δικαστήρια και την καθυστέρηση έκδοσης δικαστικής απόφασης λόγω των διαρκών αναβολών και των μακρινών δικασίμων. Υποθέσεις, συχνά συναισθηματικά ψυχοφθόρες όπως είναι οι οικογενειακές ή κληρονομικές διαφορές, που θα κρατούσαν χρόνια στα δικαστήρια, όχι με μία αλλά με πολλές δίκες, λύνονται σύντομα και οριστικά στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, η οποία είναι εδώ και χρόνια εξαιρετικά διαδεδομένη σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Τι είναι όμως η διαμεσολάβηση; Η διαμεσολάβηση ‘’mediation’’ είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών με τον οποίο τα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν εκουσίως τις διαφορές τους με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή. Παρ’ όλο που στο εξωτερικό λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία εδώ και δεκαετίες, στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη με τον Νόμο 3898/2010. Η διαδικασία είναι απολύτως εμπιστευτική, σύντομη και τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται μόνο όταν εκείνα το αποφασίσουν με την υπογραφή μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Με διαμεσολάβηση επιλύονται διαφορές ιδιωτικού δικαίου για τις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης. Είναι λύση πολιτισμού και συμβάλλει στη διατήρηση των σχέσεων (οικογενειακών, ενδοεταιρικών κ.λ.π.) των εμπλεκόμενων μερών.

Η ΚMD Law Firm χρησιμοποιεί ανεπιφύλακτα τον σωστό συνδυασμό ώστε να καταφέρει για λογαριασμό σας να αντιμετωπίσει τις πλέον σύνθετες υποθέσεις σας με τρόπο απλό, άμεσο και οικονομικό. Στην ομάδα της εταιρείας μας συνεργάζονται οι πλέον έμπειροι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και πλαισιώνονται από την κατάλληλη ομάδα δικηγόρων ώστε να αξιολογούν κάθε φορά τη δυνατότητα αποφυγής της κλασικής δικαστικής οδού και να σας προτείνουν τις πλέον κατάλληλες λύσεις. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο και να αποφεύγουμε τις δικαστικές διαμάχες και τις διοικητικές διαδικασίες όπου είναι δυνατόν. Αναλύουμε τις αδυναμίες διαπραγμάτευσης των αντιπάλων και επινοούμε τις βέλτιστες διαδικαστικές τακτικές ή τις δημιουργικές προσεγγίσεις διευθέτησης. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε ανεπιφύλακτα τις υποθέσεις, γνωρίζουμε πως θα τις λύσετε σύντομα, οικονομικά και πολιτισμένα.