Νέα

Νέα

Νέα επιτυχία της εταιρίας μας η Υπ Αριθμ 560/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου(Διαδικασία Εργατικών Περιουσιακών Διαφορών)-Εργατικό Ατύχημα

Έπειτα από αγωγή τεχνικού αρτοποιού ζαχαροπλαστικής σε βάρος του εργοδότη του για εργατικό ατύχημα, συνεπεία του οποίου υπέστη σοβαρή βλάβη στο δεξί του χέρι , κατά την εκτέλεση εργασίας καθαρισμού του ευρισκόμενου στο χώρο του παρασκευαστηρίου του αρτοποιείου ζυγοκοπτικού μηχανήματος (μηχάνημα κοπής ζύμης), εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση. Η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή του, έκρινε ότι στην έκταση της ζημίας συνετέλεσε και πταίσμα του παθόντος (συνυπαιτιότητα), υποχρεώνοντας τον εργοδότη να του καταβάλει το ποσό των 70.000,00€ νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και καταδικάζοντας αυτόν σε μέρος των δικαστικών εξόδων.