Νέα

Νέα

Διαγραφή και ρύθμιση οφειλών σε τράπεζες

10 July, 2023

Στις μεγάλες επιτυχίες της δικηγορικής μας εταιρείας στις υποθέσεις του Ν. 3869/2010 ήρθε να προστεθεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, με την οποία ρυθμίστηκε με πολύ ευνοϊκούς όρους η οφειλή της εντολέως μας προς τις πιστώτριες Τράπεζες, διαγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 1157/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από το συνολικό χρέος της εντολέως μας, ποσού 727.293,46 Ευρώ, διεγράφη το ποσό των 663.093,46 Ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 64.200,00 Ευρώ θα το καταβάλλει ως εξής: Το ποσό των 4.200,00 Ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό των 60.000,00 Ευρώ σε 240 μηνιαίες δόσεις.