Νέα

Νέα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

12 March, 2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με όλα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού.
Τα άρθρα που αφορούν άμεσα τους πολίτες είναι:
Άρθρο 1 :Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις
Άρθρο 2 :Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων
Άρθρο 3 :Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 4 :Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου και του τόπου εργασίας
Άρθρο 5 :Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις
Άρθρο 20 :Ματαίωση παρελάσεων
Άρθρο 21 :Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

Διαβάστε εδώ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου