Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Κατερίνα Μαρίνη

Κατερίνα Μαρίνη Διευθύνουσα Εταίρος/ Διευθύνουσα Σύμβουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Ξένες γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά
Η Κατερίνα Μαρίνη είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2004. Έχει χειρισθεί οικογενειακές αντιδικίες αλλά και αντιδικίες μεγάλου οικονομικού αντικειμένου. Έχει εκτός των άλλων εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ακίνητης περιουσίας, απαλλοτριώσεων, εταιρικού δικαίου και μετανάστευσης για επενδυτές.

Νικόλαος Γ. Σπανός

Δικηγόρος παρ’ Αρείω, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ενασχόληση ως επί το πλείστων με θέματα αστικού, διοικητικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου (χειρισμός υποθέσεων, σύνταξη δικογράφων, σύνταξη συμβάσεων, δικαστικές παραστάσεις)

Ελίνα Χαλδαίου

Δικηγόρος παρ' Εφέταις, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Έχει εργαστεί επί δωδεκαετία σε δικηγορικές εταιρείες με έμφαση το τραπεζικό δίκαιο-δίκιαο αναγκαστικής εκτέλεσης-εμπράγματο δίκαιο-νόμος 3869/2010

Μαρία Αλεξοπουλου

Ασκούμενη Δικηγόρος

Η Μαρία Αλεξοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με πολυάριθμες υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου (σχέσεις γονέων και τέκνων, σχέσεις συζύγων μεταξύ τους) και με την επίλυση τους, καθώς και με τον μεταναστευτικό νόμο (ν.4251/2014), με εξειδίκευση στις άδειες διαμονής λόγω επενδυτικής δραστηριότητας. Ομιλεί αγγλικά και γάλλικα.

Αντωνία Νικολοπούλου

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Η Αντωνία Νικολοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών. Ενασχολείται ως επί το πλείστον με υποθέσεις αστικού και εταιρικού δικαίου, με έμφαση στο ιατρικό, φαρμακευτικό, ασφαλιστικό, οικογενειακό και τραπεζικό δίκαιο.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ πραγματοποίησε σπουδές στη Χαϊδελβέργη και μετέπειτα το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (LMU), με ειδίκευση το ιατρικό δίκαιο.

Ξένες γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.

Δημήτριος Παπαθανασίου

Ασκούμενος Δικηγόρος

Ο Δημήτρης Παπαθανασίου  είναι απόφοιτος νομικής και μεταπτυχιακού προγράμματος πάνω στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συγκεκριμένα με πτυχιακή εργασία στον αντιμονοπωλιακό νόμο (Antitrust) που διέπει τις κάθετες συμφωνίες των εταιριών στο νομοθετικό καθεστώς της ΕΕ, από το πανεπιστήμιο  G.Marconi της Ρώμης. Ως δεύτερο μεταπτυχιακό  LLM Maritime Law από το University of Plymouth. Γνωρίζει το Ιταλικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο με κλίση στο εταιρικό , στο διεθνές εμπορικό και ναυτικό δίκαιο. Ομιλεί αγγλικά, ιταλικά και βουλγάρικα.