Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρειών

Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρειών

H δικηγορική εταιρεία «Κατερίνα Μαρίνη & Συνεργάτες» προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Ίδρυση εταιρειών κάθε τύπου
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών – ίδρυση θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
 • Πτώχευση και εξυγίανση εταιρειών
 • Απορρόφηση, αναδιάρθρωση και διάσπαση εταιρειών
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Due Diligence εταιρειών
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Ζητήματα ανταγωνισμού
 • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου κ.λπ
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή
 • Ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης
 • Αντιπροσώπευση εταιρειών ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου
 • Ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας