Εκδόσεις αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές-ιδιοκτήτες ακινήτων

Εκδόσεις αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές-ιδιοκτήτες ακινήτων

Η εξειδίκευση των δικηγόρων της δικηγορικής εταιρείας Κατερίνα Μαρίνη & Συνεργάτες με τον τομέα του μεταναστευτικού δικαίου και συγκεκριμένα του προγράμματος χορήγησης αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές ακίνητης περιουσίας αποδεικνύεται από την έκδοση πάνω από 200 αδειών διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων από την έναρξη εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων του προγράμματος:

Από την έναρξη εφαρμογής του το 2013, το ελληνικό πρόγραμμα χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή – ιδιοκτήτη ακινήτου προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης μόνιμης άδειας διαμονής στην Ευρώπη μέσω της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία με τη χαμηλότερη εμπορική αξία σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα άλλων χωρών. Με μία επένδυση εμπορικής αξίας μόλις 250.000 € συνολικά, το ελληνικό πρόγραμμα είναι το πλέον ελκυστικό και προσιτό σε σχέση με όλα τα αντίστοιχα ελληνικά προγράμματα.

Οι επενδυτές – κάτοχοι της εν λόγω κατηγορίας άδειας διαμονής αποκτούν το δικαίωμα να ζήσουν σε μία ειδυλλιακή χώρα με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και βιοτικού επιπέδου, η οποία δοκιμάστηκε από τη γενικευμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αλλά κατάφερε να διατηρήσει ζωντανό τον χώρο των αγοραπωλησιών ακινήτων. Με μία τόσο γρήγορη όσο και απλή διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων αρχών οι δικηγόροι της εταιρείας μας εξασφαλίζουν στους επενδυτές ακινήτων και τις οικογένειές τους την ταχεία έκδοση του μόνιμου τίτλου διαμονής, ο οποίος τους δίνει το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλες τις χώρες του χώρου Schengen.