Τραπεζικό δίκαιο

Τραπεζικό δίκαιο

Το Τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου.

Η ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων δανείων έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιβολή της δικαιοσύνης καθώς αυξάνεται καθημερινώς η ανάγκη προστασίας κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών από τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, διαταγές πληρωμής κτλ.).

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει διαρκώς υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις των ιδιωτών με πιστωτικά ιδρύματα, ρυθμίσεις οφειλών και γενικότερα τη νόμιμη άμυνα των ιδιωτών και τη διαχείριση των χρεών τους.

Παράλληλα, κατέχουμε επαρκή γνώση αναφορικά με τις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (πρακτορεία και αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, συμμετοχική χρηματοδότηση) και τις νομολογιακές εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο (δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προστασία καταθετών/επενδυτών).