Νέα

Νέα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Πώς μπορώ να δηλώσω τα δικαιώματα μου;

18 November, 2021

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να καταχωρίσουν τα δικαιώματα τους στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  

Ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται το κάθε Κτηματολογικό Γραφείο, δηλαδή αν αποτελεί Γραφείο Κτηματογράφησης (και το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά) ή αν έχει ενοποιηθεί σε Κτηματολογικό Γραφείο, θα πρέπει να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το ίδιο το Εθνικό Κτηματολόγιο κατά περίπτωση. Τα στάδια της διαδικασίας κτηματογράφησης είναι τα κάτωθι: 

1)Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας: Ανάλογα με την περιοχή στην οποία υπάγεται το ακίνητο σας, η προθεσμία και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την υποβολή δηλώσεων διαφοροποιείται. Μπορείτε να παρακολουθείτε την διαδικασία κτηματογράφησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου στο διαδίκτυο. 

2)Προνάρτηση κτηματολογικών στοιχείων: Το Κτηματολόγιο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί, προβαίνει σε προανάρτηση των στοιχείων αυτών, στην οποία ο ενδιαφερόμενος ελέγχει αν έχουν  δηλωθεί ορθά τα δικαιώματα του. Σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα στα καταχωρησθέντα στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης, εκθέτοντας στην αίτηση του τα σφάλματα των εγγραφών και τους λόγους διόρθωσης τους. 

3)Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων: Στην δεύτερη αυτή ανάρτηση του Κτηματολογίου, ο ενδιαφερόμενος έχει και πάλι δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή/και ένσταση σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα στην καταχώρηση των δικαιωμάτων του ή εμφανίζεται άλλος ως ιδιοκτήτης, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που θεμελιώνουν την ένσταση του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από κτηματολογικές επιτροπές και εκδίδεται σχετική απόφαση. 

4)Ολοκλήρωση κτηματογράφησης και Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου: Κατά το στάδιο αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ελέγξει με τη βοήθεια του δικηγόρου και του μηχανικού του το ακίνητο του στο σύστημα του Κτηματολογίου, ήτοι το πώς αποτυπώνεται, αν εμφανίζεται ως δικαιούχος με το ορθό ποσοστό επί της ιδιοκτησίας του, αν εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία του ακινήτου του κ.ο.κ. Ανάλογα με την περίπτωση και το σφάλμα που εντοπίζεται στις αρχικές εγγραφές, θα πρέπει να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία διόρθωσης, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Μπορεί να αρκεί η διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή να απαιτείται η προσφυγή στην δικαστική οδό σε περιπτώσεις  που για παράδειγμα το ακίνητο εμφαίνεται με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» ή εμφανίζεται έτερο πρόσωπο ως δικαιούχος.  

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία των δηλώσεων τους, καθώς κατά την διαδικασία της καταχώρησης, το Κτηματολόγιο ενδέχεται να προβεί σε λανθασμένες εγγραφές δικαιωμάτων, στοιχείων του ακινήτου (εμβαδόν, στοιχεία κτίσματος) ή ακόμα και να μην καταχωρήσει το ακίνητο  καθόλου, παρόλο που ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί στην αρμόδια δήλωση. 

Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκετε το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας και όποια και αν είναι η περίπτωση στην οποία υπάγεστε, η Δικηγορική μας Εταιρεία διαθέτει έμπειρους και καταρτισμένους δικηγόρους για να σας συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά.