Σημαντικές Υποθέσεις/Επιτυχίες

Σημαντικές Υποθέσεις/Επιτυχίες

Σημαντική επιτυχία της δικηγορικής μας εταιρείας.

Η υπ’ αριθμ. 703/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών   Έπειτα από αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του, ρύθμισε την οφειλή του με μηδενικές καταβολές επί μία τριετία, εξαιρεί την εκποίηση της κύριας κατοικίας και τον υποχρεώνει από τη συνολική αρχική οφειλή ποσού 134.880,00 ευρώ, να […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιτυχής Διαμεσολάβηση (Mediation)

Με πρωτοβουλία του γραφείου μας επιλύθηκε εμπορική διαφορά εντολέα μας κατασκευαστή, με προμηθευτή. Η διαφορά είχε ήδη λάβει τη δικαστική οδό και είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Στο στάδιο της εκδίκασης των ανακοπών προτείναμε την προσφυγή στον θεσμό της διαμεσολάβησης για τη συνολική διευθέτηση των θεμάτων που είχαν προκύψει από την εν λόγω συνεργασία. Το αποτέλεσμα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ