Σημαντικές Υποθέσεις/Επιτυχίες

Σημαντικές Υποθέσεις/Επιτυχίες

Νέα επιτυχία της εταιρίας μας η Υπ Αριθμ 560/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου(Διαδικασία Εργατικών Περιουσιακών Διαφορών)-Εργατικό Ατύχημα

Έπειτα από αγωγή τεχνικού αρτοποιού ζαχαροπλαστικής σε βάρος του εργοδότη του για εργατικό ατύχημα, συνεπεία του οποίου υπέστη σοβαρή βλάβη στο δεξί του χέρι , κατά την εκτέλεση εργασίας καθαρισμού του ευρισκόμενου στο χώρο του παρασκευαστηρίου του αρτοποιείου ζυγοκοπτικού μηχανήματος (μηχάνημα κοπής ζύμης), εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση. Η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σημαντική επιτυχία της δικηγορικής μας εταιρείας.

Η υπ’ αριθμ. 703/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών   Έπειτα από αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του, ρύθμισε την οφειλή του με μηδενικές καταβολές επί μία τριετία, εξαιρεί την εκποίηση της κύριας κατοικίας και τον υποχρεώνει από τη συνολική αρχική οφειλή ποσού 134.880,00 ευρώ, να […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιτυχής Διαμεσολάβηση (Mediation)

Με πρωτοβουλία του γραφείου μας επιλύθηκε εμπορική διαφορά εντολέα μας κατασκευαστή, με προμηθευτή. Η διαφορά είχε ήδη λάβει τη δικαστική οδό και είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Στο στάδιο της εκδίκασης των ανακοπών προτείναμε την προσφυγή στον θεσμό της διαμεσολάβησης για τη συνολική διευθέτηση των θεμάτων που είχαν προκύψει από την εν λόγω συνεργασία. Το αποτέλεσμα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ