Νέα

Νέα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

23 August, 2021

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου ψηφιοποιείται, με τη δυνατότητα υπογραφής της κοινής δήλωσης των συζύγων περί λύσης του γάμου ψηφιακά αλλά και της ψηφιακής υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης του διαζυγίου.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που υφίστανται στη διαδικασία (και είναι δυνητικές και όχι υποχρεωτικές, αφού οι εν λόγω υπογραφές δύνανται να τεθούν και με φυσικό τρόπο) είναι οι εξής:

· Για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης γάμου και ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής του ανηλίκου τέκνου (αν υπάρχει). Με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους δύο συζύγους, να θέσουν την υπογραφή τους στο ως άνω συμφωνητικό με ψηφιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο σύστημα taxis net.

· Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε για το νέο ψηφιακό σύστημα (το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα), ο ένας εκ των δύο πληρεξουσίων δικηγόρων θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία εισάγοντας στο σύστημα taxis net, τον αριθμό, τόμο, έτος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, τον κωδικό του ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων, εναλλακτικά είτε τα ΑΦΜ είτε τα ΑΜΚΑ των δύο συζύγων, τα επώνυμα και τα e-mails των δύο συζύγων. Μόλις εισάγει τα στοιχεία αυτά, οι δύο δικηγόροι του ζευγαριού, οι δύο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος θα λάβουν e-mail που τους ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία.

· Ο έτερος δικηγόρος θα λάβει και εκείνος ειδοποίηση μέσω e-mail και θα πρέπει να συνδεθεί και εκείνος για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που έχει εισάγει ο συνάδελφος του, καθώς και το περιεχόμενο του συμφωνητικού που πρέπει να υπογραφεί.

· Ακολούθως και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxis net και να δώσουν τη συναίνεση τους για τη συνέχεια της διαδικασίας.

· Μετά το πέρας 10 ημερών από την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ενημερώνονται όλες οι πλευρές με σχετικό email για την ολοκλήρωση του 10ημέρου και ο Συμβολαιογράφος δύναται να προχωρήσει στην έκδοση της πράξης λύσης του γάμου.

· Η συμβολαιογραφική πράξη δύναται να υπογραφεί είτε φυσικά είτε ψηφιακά. Μετά την υπογραφή της πράξης ο Συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισέλθει στο σύστημα και να οριστικοποιήσει το διαζύγιο.

Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω Webservice, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό/ μοναδικό αναγνωριστικό, βάσει του οποίου οι σύζυγοι/δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί. Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Το e-mail περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό για το διαζύγιο και συνιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναμένεται η ολοκλήρωση του συστήματος, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ως άνω ψηφιοποιημένο μοτίβο της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου.