Νέα

Νέα

Παράταση υποβολής δηλώσεων για τα «αδήλωτα» τετραγωνικά

10 April, 2020

Προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019 που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ανέπτυξαν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αναφέρεται σε μια ακόμη διαλειτουργικότητα που βάζει τέλος σε μια διαδικασία που απαιτούσε χρόνο και ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Ενώ η πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη ρύθμιση διαγραφής οφειλών ιδιοκτητών από αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων, είναι σε πλήρη λειτουργία ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου 2020, οι ιδιοκτήτες που μένουν σπίτι, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης λόγω της εξάπλωσης του Κωρονοϊού (COVID-19), έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν την επιφάνεια των ακινήτων τους ηλεκτρονικά (https://tetragonika.govapp.gr/:). Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στους διόρθωσης των αδήλωτων τετραγωνικών απαιτείται η επίσκεψη των ιδιοκτητών ακινήτων στους δήμους, κάτι που αυτή την περίοδο θα πρέπει να αποφεύγεται. Σύμφωνα, πάντως με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55) για τα μέτρα πρόληψης για τον κωρονοϊό και τις ρυθμίσεις για την λειτουργία του Δημοσίου, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων διόρθωσης έως 30.6.2020.