Νέα

Νέα

Ρυθμίσεις Κόκκινων Δανείων

09 November, 2021

Η ανάληψη της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων στην ελληνική αγορά από τα funds, είναι πλέον γεγονός. Σε αντίθεση με το προισχύσαν πλαίσιο και την πρακτική που ακολουθούσαν τα πιστωτικά ιδρύματα για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων των οφειλετών, έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος αντιμετώπισης των δανειοληπτών, με πιο ελκυστικές προτάσεις ρύθμισης των δανείων τους, αλλά και με υψηλή απόδοση κέρδους για τις ίδιες τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις απαιτήσεις.

Η στρατηγική που ακολουθείται από τα funds είναι η εξής: αφού πρώτα ελέγξουν την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, εν συνεχεία υποβάλλουν την πρόταση ρύθμισης η οποία είναι σε κάθε περίπτωση ευνοϊκή και συνδυάζεται κυρίως με κούρεμα του υπολοίπου του δανείου και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, με αποτέλεσμα κατ’ αυτό τον τρόπο να μειώνεται η μηνιαία δόση τουλάχιστον στο 1/3 της παλαιάς. Επίσης, ευνοϊκότερες και πιο ελκυστικές είναι πλέον οι προτάσεις και εφάπαξ καταβολή με σκοπό την εξόφληση του δανείου.

Αυτό που επιδιώκουν τα funds είναι η άμεση μετατροπή του «κόκκινου» δανείου σε χρήμα και άρα έσοδα και για το λόγο αυτό προσπαθούν οι προτάσεις τους να περιέχουν την πλέον ευνοϊκότερη ρύθμιση για τον οφειλέτη. Αποφεύγουν τους δικαστικούς αγώνες και τις διαδικασίες πλειστηριασμών και γενικά αποφεύγουν τις αργοκίνητες διαδικασίες, οι οποίες θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην άμεση ροή εσόδων για τις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Οι συνεργάτες της δικηγορικής μας εταιρείας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ζητήματα τραπεζικών διαπραγματεύσεων, στη ρύθμιση τραπεζικών οφειλών και διαχείριση «κόκκινων» δανείων, λόγω δε της άμεσης και άριστης εξυπηρέτησης και της αποτελεσματικότητάς μας, μας εμπιστεύονται τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της προσωπικής ή εταιρικής περιουσίας τους. Είναι άριστα καταρτισμένοι σε ζητήματα εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών δανείων και πιστωτικών καρτών, αποσκοπώντας στη βελτίωση των όρων της σύμβασης, την επίτευξη χαμηλού επιτοκίου, τη συμφωνία συμφέρουσας δόσης, αλλά και τη διαγραφή μεγάλου μέρους της συνολικής οφειλής, όπου μπορεί αυτή να επιτευχθεί.

Οι νομικοί της εταιρείας μας έχουν διαχειριστεί άμεσα και αποτελεσματικά ακόμα και τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις με αξιοσημείωτα ποσοστά επιτυχίας. Ενδεικτικά, σε εντολέα μας με συνολική οφειλή 480.000,00€ από ανάληψη επιχειρηματικών δανείων, διεγράφη το 70% και το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Επίσης, σε εντολέα μας με συνολική οφειλή 680.000,00€, διεγράφησαν οι τόκοι και ποσοστό 65% επί του κεφαλαίου και το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Περαιτέρω, σε εντολέα μας με συνολική οφειλή 68.000,00€ η εταιρεία μας πέτυχε εξόφληση με εφάπαξ καταβολή ποσού 4.500,00€.