Νέα

Νέα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ-Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

21 February, 2020

Το ζήτημα των κοινοχρήστων αποτελεί όλο και συχνότερο πρόβλημα στα πλαίσια της κοινής συμβίωσης των ενοίκων ή ιδιοκτητών, δυσχεραίνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Πολύ περισσότερο δε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην συντήρηση των πολυκατοικιών, στην θέρμανση των σπιτιών κ.ο.κ. επιδρώντας άμεσα και στην υγεία των ανθρώπων.

Στο επίπεδο της πρόληψης υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν ποικίλα μέτρα για να αποφευχθεί η σώρευση των κοινοχρήστων, η οποία θα είναι επιζήμια για όλους τους ενοίκους. Κάποια από αυτά τα μέτρα είναι αρμοδιότητας της Συνέλευσης των ιδιοκτητών και κάποια άλλα μπορούν να ληφθούν από το διαχειριστή. Στο εξωδικαστικό επίπεδο, ο διαχειριστής μπορεί να διατηρεί τακτική επαφή με τους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες, να ενημερώνει έγκαιρα τη Συνέλευση για την σώρευση οφειλών, να προτείνει διακανονισμό στους ενοίκους και ιδιοκτήτες που συγκεντρώνουν οφειλές μεγάλων ποσών ή ακόμα και να προτείνει μέτρα στους ιδιοκτήτες κάθε διαμερίσματος για την εξοικονόμηση χρήματος και την μείωση των κοινοχρήστων. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι η εξαέρωση των σωμάτων, η μόνωση σε πόρτες και παράθυρα, η αποφυγή τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων πίσω από έπιπλα ή κουρτίνες κτλ.

Στο επίπεδο της αντιμετώπισης των συνιδιοκτητών ή ενοίκων οι οποίοι δεν καταβάλλουν τακτικά τα κοινόχρηστα ή συγκεντρώνουν ιδιαίτερα μεγάλες οφειλές στο πρόσωπο τους, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τις νόμιμες και νομικές ενέργειες στις οποίες θέλει να προβεί. Από την αποστολή εξωδίκου, την άσκηση αγωγής ή ακόμα και την έκδοση διαταγής πληρωμής, οι λύσεις είναι πολλές. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ασκούνται καταχρηστικά, όπως για παράδειγμα να ασκείται μία αγωγή για πολύ μικρό ποσό κοινοχρήστων ή για ολιγόχρονη καθυστέρηση καταβολής, διότι υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης της αγωγής ή του αντίστοιχου ένδικου βοηθήματος που θα ασκηθεί.

Επιπλέον, με το ν.4512/2018 θεσπίστηκε ο θεσμός της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στις υποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή η Συνέλευση, πριν αποφασίσει την άσκηση κάποιου ενδίκου βοηθήματος, να καλέσει τον οφειλέτη σε διαμεσολάβηση, μέσω ειδικού διαπιστευμένου διαμεσολαβητή (η σχετική ενημέρωση της διαδικασίας που ακολουθείται γίνεται από δικηγόρο) και μόνο σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση δεν ευδοκιμήσει ή αν ο οφειλέτης ολιγωρήσει και δεν προσέλθει κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τότε η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να προβεί στην κατάθεση αγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην παραγραφή των οφειλών από κοινόχρηστα, η οποία είναι πενταετής, οπότε οι κινήσεις της συνέλευσης θα πρέπει να είναι άμεσες.