Νέα

Νέα

Πρόσβαση σκύλων σε παραλίες

19 July, 2023

📢 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αναθεωρημένες Διατάξεις για την Πρόσβαση Σκύλων σε Παραλίες! 🏖️🐶
Τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση σκύλων σε παραλίες, σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021, Άρθρο 19 και η τροποποίηση του τον Απρίλιο του 2023.
 
Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1.Σε μη οργανωμένες παραλίες, επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση σκύλων .Οι αγαπημένοι μας τετράποδοι φίλοι μπορούν να απολαύσουν την ελευθερία τους στην άμμο και να κολυμπήσουν στη θάλασσα.. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε πως εκτός της θάλασσας , η χρήση λουριού παραμένει υποχρεωτική.
 
2.Σε οργανωμένες παραλίες, όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 1(1) του προεδρικού διατάγματος 71/2020 (ΦΕΚ Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή θεραπείας, ή εάν υπάρχει ειδική ένδειξη που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο της παραλίας. 𝚬𝛋𝛕ός 𝛕𝛈ς 𝛉ά𝛌α𝛔𝛔𝝰ς, 𝛈 𝛘𝛒ή𝛔𝛈 𝛌𝛐𝛖𝛒𝛊𝛐ύ 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛍έ𝛎𝛆𝛊 𝛖𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆𝛚𝛕𝛊𝛋ή.
 
⚖️ Σημείωση: Το προαναφερθέν Άρθρο 19 του Νόμου 4830/2021 τροποποιήθηκε με τον Νόμο 5043/2023, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 2023.
 
3.𝚳𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛑𝛊𝛗ύ𝛌𝛂𝛏𝛈 𝛕𝛐𝛖 Ά𝛒𝛉𝛒𝛐𝛖 𝟐𝟏, 𝛑𝛌έ𝛐𝛎 𝛂𝛑𝛂𝛄𝛐𝛒𝛆ύ𝛆𝛕𝛂𝛊 𝛈 𝛑𝛒ό𝛔𝛃𝛂𝛔𝛈 𝛕𝛚𝛎 𝛔𝛋ύ𝛌𝛚𝛎 𝛔𝛆 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛌ί𝛆ς 𝛑𝛐𝛖 έ𝛘𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛈 𝛅𝛊ά𝛋𝛒𝛊𝛔𝛈 𝛕𝛈ς 𝚪𝛂𝛌ά𝛇𝛊𝛂ς 𝚺𝛈𝛍𝛂ί𝛂ς 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝚬𝛌𝛌𝛈𝛎𝛊𝛋ή 𝚬𝛕𝛂𝛊𝛒ί𝛂 𝚷𝛒𝛐𝛔𝛕𝛂𝛔ί𝛂ς 𝛕𝛈ς 𝚽ύ𝛔𝛈ς.
 
Η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των ζώων και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.
 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας παρακαλούμε να μοιραστείτε αυτήν την ενημέρωση με τους φίλους σας που αγαπούν τα κατοικίδιά τους, έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις νέες διατάξεις και να τηρούν τους νόμους με ευθύνη και συνείδηση.
#kmdlawfirm #kmd #kmdteam #σκύλοσ #παραλία