Νέα

Νέα

Κληρονομική Διαδοχή και Νομικά Ζητήματα: Η Πολυπλοκότητα Μετά τον Θάνατο ενός Αγαπημένου Προσώπου

22 June, 2023

 

ΕΞ’ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ

 

Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, εκτός από το συναισθηματικό κομμάτι της απώλειας, δημιουργεί και πολλά νομικά ζητήματα, ως προς την τύχη των περιουσιακών του στοιχείων και κυρίως των χρεών του.

Ειδικότερα, όταν ο αποβιώσας δεν αφήνει διαθήκη, εγείρεται μεγάλο ζήτημα ως προς την κληρονομική διαδοχή και τους κληρονόμους του. Η διαδοχή αυτή καθορίζεται απευθείας από το νόμο με τάξεις και ρίζες. Σε κάθε τάξη καλούνται διαφορετικά πρόσωπα και στα πλαίσια της ίδιας τάξης, επέρχεται η διαδοχή κατά ρίζες.

 

Πιο συγκεκριμένα:

1η τάξη: Καλούνται τα παιδιά του αποβιώσαντος, τα οποία κληρονομούν κατά ίσα μέρη. Αν ζει ο σύζυγος του αποβιώσαντος, καλείται μαζί με τους κληρονόμους της πρώτης τάξης στο ¼ της κληρονομιαίας περιουσίας. Δηλαδή αν ο θανών έχει κατά τη στιγμή του θανάτου του ένα τέκνο και ένα σύζυγο, τότε το τέκνο θα κληρονομήσει κατά ποσοστό ¾ και ο σύζυγος σε ποσοστό ¼.

2η τάξη: Στη δεύτερη τάξη καλούνται οι γονείς του κληρονομουμένου και οι αδελφοί του. Αν δεν ζουν οι αδελφοί του θανόντος, τότε υπεισέρχονται τα τέκνα τους (ανήψια του κληρονομούμενου) ή οι έγγονοι των αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από αυτόν.

3η τάξη: Στη τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του θανόντος και αν αυτοί δεν ζουν, τα τέκνα και οι έγγονοι τους, δηλαδή οι θείοι και τα ξαδέρφια του θανόντος.

4η τάξη: Καλούνται οι προγιαγιάδες και οι προπαππούδες του θανόντος.

Στη 2η, 3η και 4η τάξη, αν υπάρχει σύζυγος, κληρονομεί μαζί με τους λοιπούς κληρονόμους, το ½ της περιουσίας.

5η τάξη: Καλείται ο σύζυγος που επιζεί αν δεν υπάρχουν συγγενείς από άλλες τάξεις και κληρονομεί το σύνολο της περιουσίας.

6η τάξη: Στην έκτη τάξη καλείται το Ελληνικό Δημόσιο.

Μόνο όταν κάποιο πρόσωπο εκπέσει ή αποποιηθεί από την πρώτη τάξη και δεν υπάρχουν τέκνα των προσώπων που έχουν εκπέσει, μεταφερόμαστε στη δεύτερη τάξη και αν δεν υπάρχουν συγγενείς της δεύτερης τάξης ή αποποιηθούν/εκπέσουν στην τρίτη τάξη  κ.ο.κ.

Αν για παράδειγμα, ο θανών είχε κατά το θάνατο του, εγγύτερους συγγενείς την σύζυγο και τα δύο τέκνα του και αυτοί αποποιηθούν, τότε ως κληρονόμοι υπεισέρχονται οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί και τα τέκνα ή οι έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από αυτόν (δεύτερη τάξη).

Αν κάποιος κληρονόμος θέλει να αποποιηθεί, η προθεσμία για αποποίηση είναι τέσσερις (4) μήνες από την στιγμή που κάποιος έλαβε γνώση του θανάτου. Σημαντική είναι επίσης η προθεσμία για αποποίηση σε περίπτωση εκείνος που αποποιήθηκε έχει ανήλικα τέκνα. Η προθεσμία είναι ομοίως 4 μήνες και ξεκινά από τότε που αποποιήθηκε ο γονέας του τέκνου. Η αποποίηση γίνεται κατόπιν άδειας από το Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) της κατοικίας του τέκνου, στο οποίο ο γονέας οφείλει να υποβάλλει μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, την σχετική αίτηση, εντός της ως άνω τετράμηνης προθεσμίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν δεν υποβληθεί η ως άνω αίτηση στην προβλεπόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι το τέκνο έχει αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής και θα πρέπει να προβεί σε απογραφή της περιουσίας εντός ενός έτους από την ενηλικίωση του.

Σε κάθε περίπτωση, οι νομικές συμβουλές είναι πολύτιμες και ιδιαίτερα χρήσιμες σε τέτοιες περιπτώσεις, για αυτό και συνίσταται να συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας. Η δικηγορική μας εταιρεία διαθέτει έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους δικηγόρους σε όλους τους κλάδους του δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του κληρονομικού δικαίου.

Μαρία Αλεξοπούλου Δικηγόρος