Δικηγορικά νέα

Δικηγορικά νέα

Διαγραφή προστίμου άσκοπης μετακίνησης, το οποίο επιβλήθηκε για λόγους που δεν αναφέρονται στην αιτιολογία της πράξης

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενου για τη διαγραφή προστίμου 300 € που επιβλήθηκε εις βάρος του, από το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Εύβοιας, με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης, κατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 January, 2021

Kαταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Είναι καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών – ευαίσθητων δεδομένων υγείας εργαζομένου, όπως είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών για την απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας προς ναυτολόγηση και γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ειδική έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (εν προκειμένω του εργαζομένου). Με την με […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης με Επιβολή Προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης. Η τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος επέχει θέση επίδοσης αυτής.

ΔΠΑ 15223/2019, 19ο Τμήμα Στην προκειμένη περίπτωση, με τις … εκθέσεις βεβαιώθηκαν, εις βάρος του προσφεύγοντος, από όργανα αφενός του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας ή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και αφετέρου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων παραβάσεις λόγω παράνομης στάθμευσης των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων του, με αριθμούς κυκλοφορίας … Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 February, 2020

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ-Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Το ζήτημα των κοινοχρήστων αποτελεί όλο και συχνότερο πρόβλημα στα πλαίσια της κοινής συμβίωσης των ενοίκων ή ιδιοκτητών, δυσχεραίνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Πολύ περισσότερο δε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην συντήρηση των πολυκατοικιών, στην θέρμανση των σπιτιών κ.ο.κ. επιδρώντας άμεσα και στην υγεία των ανθρώπων. Στο επίπεδο της πρόληψης υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σημαντική επιτυχία της Εταιρείας μας .Η Υπ Αριθμ. 7282/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Έπειτα από αγωγή δύο (2) ενηλίκων τέκνων, ηλικίας σήμερα 25 και 26 ετών αντίστοιχα, φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, για καταβολή διατροφής από τον πατέρα τους, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή τους, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο πατέρα τους να τους καταβάλει εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 February, 2019

GDPR: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όλοι έχουμε ακούσει για το περιβόητο GDPR ή αλλιώς ” Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)” στις 25.5.2018,του οποίου η ισχύς έχει ξεκινήσει από το […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ