Δικηγορικά νέα

Δικηγορικά νέα

Σημαντική επιτυχία της Εταιρείας μας .Η Υπ Αριθμ. 7282/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Έπειτα από αγωγή δύο (2) ενηλίκων τέκνων, ηλικίας σήμερα 25 και 26 ετών αντίστοιχα, φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, για καταβολή διατροφής από τον πατέρα τους, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή τους, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο πατέρα τους να τους καταβάλει εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 February, 2019

GDPR: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όλοι έχουμε ακούσει για το περιβόητο GDPR ή αλλιώς ” Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)” στις 25.5.2018,του οποίου η ισχύς έχει ξεκινήσει από το […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29 January, 2019

Ο «πονοκέφαλος» των απλήρωτων κοινοχρήστων

Ο «πονοκέφαλος» των απλήρωτων κοινοχρήστων Τα κοινόχρηστα έχουν εξελιχθεί σε μια βραδυφλεγή βόμβα με απροσδιόριστες συνέπειες κυρίως για τις πολυκατοικίες με τους συνεπείς ιδιοκτήτες που φροντίζουν και πληρώνουν. Στην ουσία οι τελευταίοι είναι αυτοί που συντηρούν ακόμη τις πολυκατοικίες από την πλήρη αποσύνθεση, αφού καθημερινά σε μεγάλες οικοδομές δεν λειτουργεί ακόμη και ο ανελκυστήρας λόγω […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29 November, 2018

Ανάθεση επιμέλειας τέκνου

Μέχρι πρόσφατα η συνήθης δικαστηριακή πρακτική ήταν να ανατίθεται η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στη μητέρα. Υπό το πρίσμα της διερεύνησης του συμφέροντος των τέκνων και με σεβασμό στην ισότητα μεταξύ των γονέων ως προς τις φυλετικές, γλωσσικές, πνευματικές, ψυχικές, οικονομικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες τους, παρατηρήθηκε στροφή της νομολογίας ως προς την ανάθεση της επιμέλειας […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26 September, 2018

Σημαντική επιτυχία της Δικηγορικής μας Εταιρείας

Σημαντική επιτυχία της δικηγορικής μας εταιρείας, σε οφειλή της εντολέως μας, συνολικού ύψους 727.293,46€, εξεδόθη απόφαση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών για σύμμετρη καταβολή συνολικού ποσού 100€ και στις τρεις τράπεζες έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, δηλαδή έως το Δεκέμβριο του 2023! […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ