Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Οι συνεχείς εξελίξεις στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο, η υιοθέτηση από την ελληνική νομοθεσία όλο και περισσότερων κανόνων διεθνούς φορολογικού δικαίου (όπως για παράδειγμα στο πεδίο της συνεργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής) και η άμεση και δραστική επιρροή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό φορολογικό δίκαιο (όπως καταδεικνύεται από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος τον Ιούλιο 2013), καθιστούν σήμερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητη τη σε βάθος γνώση και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις τόσο στο διεθνές φορολογικό δίκαιο όσο και στο ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη φορολόγηση λόγω ΦΠΑ και στην τακτική transfer pricing που υιοθετούν μεγάλες πολυεθνικές για να αποφύγουν τη φορολογία στις χώρες που δραστηριοποιούνται.

Η Εταιρεία μας διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό της δικηγόρους με πλήρη κατάρτιση στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από το διεθνώς καταξιωμένο και αναγνωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Advanced Diploma in International Taxation – ADIT), το οποίο σχεδιάστηκε και απονέμεται από τον επίσημο Βρετανικό Φορέα Chartered Institute of Taxation.

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε θέματα που άπτονται της διεθνούς φορολογίας (όπως το Φορολογικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Άμεση Φορολογία – EU Direct Tax, το ΕU Value Added Tax και το Transfer Pricing) τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες.