Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναγκαστική Εκτέλεση

Η εταιρεία μας εξυπηρετεί μεγάλες, μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις,
αλλά και ιδιώτες να ικανοποιήσουν τις χρηματικές απαιτήσεις που διατηρούν
απέναντι στους οφειλέτες τους.
Ενδεικτικά:
-Απόκτηση Εκτελεστού Τίτλου μέσω διαταγής πληρωμής ή δικαστικής
αποφάσεως.
-Εκτελεστική Διαδικασία για την είσπραξη της χρηματικής απαίτησης και
προσωποκράτηση του οφειλέτη
-Σύνταξη κατασχετηρίων εις χείρας Τρίτων
-Αναγγελίες περί εκτελέσεως
-Κατάσχεση κινητών ή ακινήτων που ανήκουν στον οφειλέτη
-Πλειστηριασμοί
-Συντηρητική Κατάσχεση
-Εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης ή Εγγραφή Υποθήκης βάση του
εκτελεστού τίτλου.