Νέα

Νέα

Συναινετικό Διαζύγιο

27 May, 2019

Τα διαζύγια όπως είδαμε έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας. Η διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία, δηλαδή όταν το ζευγάρι δεν μπορεί να “συνεννοηθεί” ώστε να προβεί ομαλά στην λύση του έγγαμου βίου τους, είναι χρονοβόρα, πολυδάπανη αλλά και ιδιαίτερα ψυχοφθόρα ως διαδικασία. Η πιο “εύκολη” αλλά και οικονομική λύση σ’ αυτή την περίπτωση είναι το Συναινετικό Διαζύγιο .

Αυτός ο τύπος του διαζυγίου προϋποθέτει την θέληση των ενδιαφερομένων για πολιτισμένη και δίκαιη λύση του γάμου τους. Τους δίνει την ευκαιρία να αποφασίσουν οι ίδιοι για το πώς πρέπει να χωρίσουν τα κοινά τους αποκτήματα, κατοικίες κλπ.

Το πιο βασικό όμως είναι ότι μπορούν να συναποφασίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία αλλά και την διατροφή των τέκνων τους.

Για τον λόγο αυτό τα διαζύγια αυτού του τύπου παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με την αντιδικία. Στον πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής βλέπουμε την αύξηση της διαφοράς μεταξύ τους από το 2008 έως το 2017.

diazigio

Με τον Νόμο 4509/2017 η διαδικασία απλοποιήθηκε και έγινε ταχύτατη. Στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα περιγράφετε αναλυτικά η διαδικασία η οποία έχει ως εξής :

Οι σύζυγοι μαζί με τους δικηγόρους τους, ή μόνο οι δικηγόροι τους εάν έχουν ειδικό πληρεξούσιο, συντάσσουν μια έγγραφη συμφωνία με την οποία ρυθμίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, η διατροφή, η αλλαγή κατοικίας του ενός από τους δύο, αλλά κυρίως τα θέματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας με τα τέκνα. Το συμφωνητικό έχει ελάχιστη διάρκεια 2 έτη. Στην συνέχεια το υπογράφουν ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα γίνει η συμβολαιογραφική πράξη.

Σε 10 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού συντάσσεται η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου την οποία υπογράφουν οι σύζυγοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, λαμβάνεται εισαγγελική παραγγελία για την πνευματική λύση αυτού. Μαζί με αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης προσκομίζονται στην Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο Ναός τέλεσης του γάμου. Τα έγγραφα αυτά στη συνέχεια κατατίθενται αρμόδιο Ληξιαρχείο που τηρείται η οικογενειακή μερίδα.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερών ο γάμος έχει λυθεί χωρίς να έχει κανένας περάσει την πόρτα του δικαστηρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται, οικονομικά αλλά κυρίως ψυχικά για το τέως ζευγάρι και τα παιδία τους.