Νέα

Νέα

Σημαντική επιτυχία της Εταιρείας μας .Η Υπ Αριθμ. 7282/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Έπειτα από αγωγή δύο (2) ενηλίκων τέκνων, ηλικίας σήμερα 25 και 26 ετών αντίστοιχα, φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, για καταβολή διατροφής από τον πατέρα τους, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή τους, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο πατέρα τους να τους καταβάλει εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, ως ατομική τους διατροφή σε χρήμα, το ποσό των 220,00 ευρώ μηνιαίως σε έκαστο εξ αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση, καθώς επίσης να καταβάλει το ποσό των 550,00 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, πέραν του ποσού που έχει ήδη προκαταβάλλει.