Νέα

Νέα

Σημαντική επιτυχία της δικηγορικής μας εταιρείας.

Η υπ’ αριθμ. 703/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών
 
Έπειτα από αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη, εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του, ρύθμισε την οφειλή του με μηδενικές καταβολές επί μία τριετία, εξαιρεί την εκποίηση της κύριας κατοικίας και τον υποχρεώνει από τη συνολική αρχική οφειλή ποσού 134.880,00 ευρώ, να καταβάλει (κατ’ αυτό τον τρόπο εξοφλώντας) το ποσό των 54.372,00 ευρώ σε 204 μηνιαίες δόσεις.