Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

To γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα τροχαία ατυχήματα. Από τη γνωστοποίηση του συμβάντος, βρίσκεται δίπλα σας για τη σωστή δρομολόγηση κάθε ενέργειας με σκοπό την ορθότερη αντιμετώπιση του αιφνίδιου γεγονότος (συλλογή στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, αξιολόγηση συνθηκών ατυχήματος, ανεύρεση μαρτύρων). Οι έμπειροι νομικοί μας αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να σας πληροφορήσουν για τα δικαιώματα και τις αξιώσεις σας, ανάλογα με την έκταση των υλικών ζημιών και των σωματικών βλαβών.

Αναλαμβάνουμε τόσο την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με την επικοινωνία των δικηγόρων μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπραγματευτούν γρήγορα και αποτελεσματικά τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων, όσο και τη δικαστική εκπροσώπησή σας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων με την υποστήριξη και υπεράσπιση των υποθέσεών σας για τη διεκδίκηση των απαιτήσεών σας που προέρχονται π.χ. από θανατηφόρα ατυχήματα, τραυματισμούς, υλικές ζημίες, αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης, απώλεια εισοδήματος, νοσηλεία, δαπάνες για μελλοντικά νοσήλια, δαπάνες για βελτιωμένη διατροφή, διατροφή εξαρτημένων ατόμων κλπ.

Επίσης αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, καθοδήγηση και τον πλήρη χειρισμό της ποινικής δικογραφίας και της υπόθεσης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων είτε είστε η πολιτική αγωγή είτε ο κατηγορούμενος.