Συντάξεις-Εργατικό δίκαιο

Συντάξεις-Εργατικό δίκαιο

Συντάξεις. Σχέδια συνταξιοδότησης. Παροχές εργαζομένων και αποζημιώσεις.  Σας παρέχουμε σαφείς και πρακτικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και μια απρόσκοπτη υπηρεσία που καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικοασφαλιστικών και εργατικών διαφορών.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων των συνταξιούχων μέσω της κατάθεσης αίτησης για συνταξιοδότηση στον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα αλλά και της δικονομικής προστασίας των συνταξιούχων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου , εφόσον πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση ημεδαπών, κοινοτικών ή και αλλοδαπών (προερχόμενων από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.) εργαζομένων για την διεκδίκηση μισθών, οικογενειακών επιδομάτων, επιδομάτων ασθενείας, αναπηρίας κλπ. Στα προστατευτικά πλαίσια του εργατικού δικαίου αναλαμβάνουμε και την επιτυχή εκπροσώπηση ιδιωτών που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα μέσω της κατάθεσης όλων των απαραίτητων εγγράφων για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού και την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος.

Στην KMD Law Firm, μπορούμε να βοηθήσουμε με όλα τα είδη συνταξιοδοτικών υποθέσεων και εργατικών αποζημιώσεων. Επωφεληθείτε από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τη ρύθμιση, την τροποποίηση του σχεδίου, την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές,  την εκπροσώπησή σας ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.