Νέα

Νέα

Επιτυχής Διαμεσολάβηση (Mediation)

Με πρωτοβουλία του γραφείου μας επιλύθηκε εμπορική διαφορά εντολέα μας κατασκευαστή, με προμηθευτή.
Η διαφορά είχε ήδη λάβει τη δικαστική οδό και είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Στο στάδιο της εκδίκασης των ανακοπών προτείναμε την προσφυγή στον θεσμό της διαμεσολάβησης για τη συνολική διευθέτηση των θεμάτων που είχαν προκύψει από την εν λόγω συνεργασία.

Το αποτέλεσμα ήταν μια συμφωνία win-win και για τα δύο μέρη!

Το χρέος περιορίστηκε κατά ποσοστό 53%, το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις. Διασώθηκε μια εμπορική συνεργασία 30 ετών και συνεχίζεται η καλή σχέση των μερών που είχε επισκιαστεί από τις εμπορικές διαφορές.

Το γραφείο μας ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση και διαθέτει διαμεσολαβητές καθώς και δικηγόρους εκπαιδευμένους να παρίστανται στη διαμεσολάβηση.