Νέα

Νέα

Διαζύγιο

16 April, 2019

infographic

Διαζύγιο  

Το διαζύγιο είναι ένα σύνηθες πλέον φαινόμενο. Όταν ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι αισθάνονται και διαπιστώνουν, ότι ο γάμος τους παύει να είναι ευχάριστος και λειτουργικός, τότε σταματάει να είναι και βιώσιμος .Στην περίπτωση αυτή η λύση του γάμου είναι αναπόφευκτη και το διαζύγιο είναι απαραίτητο, για να συνεχίσει ο κάθε ένας εκ των μέχρι πρότινος συζύγων, την δική του ξεχωριστή ζωή. 

Τα διαζύγια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση .Στην αναλυτική ερευνά της Ελληνικής  Στατιστικής Αρχής για το 2017 η αύξηση είναι 74,2% σε σχέση με το 2016. Τα νούμερα είναι υψηλά, 19.190 διαζύγια, έναντι 11.013 το 2016 . Υψηλή συχνότητα λύσεων γάμου παρατηρείται  μεταξύ τέταρτου και δωδέκατου έτους έγγαμου βίου. Οι περισσότερες αιτήσεις διαζυγίων υποβάλλονται από άτομα ηλικίας 40 – 44 ετών (άνδρες  16,6% και γυναίκες 18,2%), ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 45-49 για τους άνδρες (16,3%) και 35 –39 για τις γυναίκες (17,3%). 

Η αναλογία των γάμων με τα διαζύγια είναι επίσης ενδεικτική της κατάστασης. Βλέπουμε μια τάση μείωσης των γάμων και ταυτόχρονα μια  αύξηση των διαζυγίων . 

Εάν δε, δούμε την αναλογία από το 1970 έως το 2017 ,τότε η μείωση των γάμων και ή αύξηση των διαζυγίων είναι ξεκάθαρη . 

1234 

Τα διαζύγια μπορεί να είναι ή συναινετικά ή με αντιδικία .Στην πρώτη περίπτωση και οι δύο σύζυγοι θέλουν να λύσουν τον γάμο και μπορούν να διαπραγματευθούν τους όρους με τους οποίους θα γίνει αυτή η λύση. 

Στην δεύτερη περίπτωση αυτή η συνεννόηση δεν είναι εφικτή, λόγω ύπαρξης σημείων τριβής μεταξύ των ενδιαφερομένων .Είναι και η ποιο δύσκολη και απαιτητική διαδικασία από τις δυο. 

Η αναλογία συναινετικών και με αντιδικία διαζυγίων φαίνεται στο διάγραμμα 

123
Το σημαντικότερο σε ένα διαζύγιο είτε συναινετικό ή αντιδικία είναι να προστατευθούν τα παιδιά. Η επιμέλεια των παιδιών είναι δικαίωμα και υποχρέωση και των δύο γονέων και αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη διαδικασία .

Σε όλες τις περιπτώσεις η ύπαρξη ενός έμπειρου στα διαζύγια Δικηγόρου, είναι απαραίτητη για την γρήγορη αποτελεσματική και ανώδυνη λύση του γάμου. Η επιλογή του δικηγόρου πρέπει να γίνει βάση της αποτελεσματικότητας του σε προηγούμενες υποθέσεις και τον τρόπο προσέγγισης ενός τέτοιου ευαίσθητου θέματος .

Στα επόμενα άρθρα θα αναλυθούν περεταίρω τα είδη του διαζυγίου,και η επιμέλεια των τέκνων.